NOBEL Y-SINH 2021

“KHÁM PHÁ RA CÁCH TẾ BÀO PHÁT HIỆN RA NHIỆT ĐỘ VÀ CẢM ỨNG” Hai giáo sư của California là David Julius ở Đại Học San Francisco (UCSF) và Ardem Patapoutian thuộc Viện Y Khoa Howard Hughes Medical Institute ở La Jolla đều ở California vừa được giải Nobel Sinh Lý Học & Y HọcĐọc tiếp “NOBEL Y-SINH 2021”