Vì sao WHO không cấp ‘chứng chỉ’ cho test Ag Covid của Việt Á?

Cần nói rõ vì sao WHO không chấp nhận, để thấy rõ sự láo khoét của tụi ‘ăn kg từ thứ gì’ này.Theo tôi biết, để được chấp nhận chỉ cần đạt 2 tiêu chí chính sau (tóm tắt ý): Chứng minh tự sản xuất (kg lấy sản phẩm từ nơi khác dán mã mác,Đọc tiếp “Vì sao WHO không cấp ‘chứng chỉ’ cho test Ag Covid của Việt Á?”

Hoa Kỳ công bố bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu tốt nhất năm 2022

Washington, DC – US News & World Report, cơ quan toàn cầu về xếp hạng giáo dục, hôm nay đã công bố ấn bản năm 2022 của bảng xếp hạng Các trường Đại học Toàn cầu Tốt nhất . Ấn bản mới đánh giá hơn 1.700 trường trong bảng xếp hạng tổng thể – tăng từ gần 1.500 trường củaĐọc tiếp “Hoa Kỳ công bố bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu tốt nhất năm 2022”